ಮೆಟಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ / ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟಾಂಪಿಂಗ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಜೋಡಣೆ